Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Optimalizace mechanických soustav

Cíle předmětu

1. Charakterizovat základní druhy optimalizačních úloh a rozpoznat tyto úlohy v problémech inženýrské praxe.
2. Vysvětlit principy optimalizačních metod, popsat jejich základní algoritmy a diskutovat jejich výhody a nevýhody.
3. Aplikovat teoretické znalosti na řešení praktických úloh, interpretovat získané výsledky, modifikovat postup řešení.
4. Analyzovat a ocenit získané výsledky řešené optimalizace, částečně i optimalizační postupy.

Povinná literatura

Ravindran, A., Ragsdell, K. M.; Reklaitis, G. V. Engineering Optimization. 2nd ed. Wiley, 2003.
Yang, Won-Yong, Cao, Wenwu, Chung, Tae-Sang, Morris, John. Applied Numerical Methods Using MATLAB®. Wiley, 2005.
Lyshevski, Sergey E. Engineering and Scientific Computations Using MATLAB®. Wiley, 2003.

Doporučená literatura

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 330-0518
Zkratka OPTMS
Název předmětu česky Optimalizace mechanických soustav
Název předmětu anglicky Optimization of Mechanical Systems
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant předmětu prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.