Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Akustická měření

Cíle předmětu

1. Charakterizovat základní akustické úlohy a rozpoznat tyto úlohy v problémech inženýrské praxe.
2. Vysvětlit principy metod akustických měření, popsat jejich základní algoritmy a diskutovat jejich výhody a nevýhody.
3. Aplikovat teoretické znalosti na řešení praktických úloh, interpretovat získané výsledky, modifikovat postup řešení.
4. Analyzovat a ocenit získané výsledky akustických měření a numerických simulací, předikovat úpravu v aplikovaných postupech.

Povinná literatura

NOVÝ, Richard. Hluk a chvění. Vyd. 3. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04347-9.

Doporučená literatura

COCKER, J. M. Handbook of Noise and Vibration Control. USA: John Wiley & Sons. 2007. 1038 s. ISBN 0-4713-9599-4 .
RANDALL, F. B. Industrial Noise Control and Acoustics. Louisiana: Marcel Dekker, Inc. 2003. 534 s. ISBN 0-8247-0701-1 .
SMETANA, C. Hluk a vibrace, měření a hodnocení. Praha: Sdělovací technika. 1998. 188 s. ISBN 80-90 1936-2-5.
TŮMA, J. Signal Processing, Kapitoly o Zpracování signálů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2008. 125 s.
NOVÝ, Richard. Hluk a chvění. 2. vyd. Praha: ČVUT, 1995, 389 s. ISBN 80-010-2246-3.
Ravindran, A., Ragsdell, K. M.; Reklaitis, G. V. Engineering Optimization. 2nd ed. Wiley, 2003.
Yang, Won-Yong, Cao, Wenwu, Chung, Tae-Sang, Morris, John. Applied Numerical Methods Using MATLAB®. Wiley, 2005.
Lyshevski, Sergey E. Engineering and Scientific Computations Using MATLAB®. Wiley, 2003.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 330-0519
Zkratka AKUME
Název předmětu česky Akustická měření
Název předmětu anglicky Acoustic Measurements
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant předmětu Ing. Michal Weisz, Ph.D.