Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Creep a teplotní namáhání

Cíle předmětu

Naučit studenty základní postupy při řešení technických problémů z hlediska mechaniky kontinua. Zajistit pochopení probírané látky. Naučit studenty aplikovat získané teoretické poznatky v praxi.

Povinná literatura

[1] Čadek, J.: Creep kovových materiálů, Academia Praha, 1984
[2] Veles, P.: Mechanické vlastnosti kovov a ich skúšanie, ALFA, 1979
[3] Klečková, M.: Nestacionární teplotní pole a napjatost ve strojních
částech,SNTL Praha,1979
[4] Reif. P.: Teplotní napětí, skriptum ČVUT FS Praha, 1982
[5] Kuliš, Z.: Plasticita a creep, skriptum ČVUT FS Praha, 1986
[6] Fuxa, J.: Creep a teplotní namáhání – sylabus katedry pružnosti a pevnosti,
VŠB-TU Ostrava

Doporučená literatura

[1] Čadek, J.: Creep kovových materiálů, Academia Praha, 1984
[2] Veles, P.: Mechanické vlastnosti kovov a ich skúšanie, ALFA, 1979
[3] Klečková, M.: Nestacionární teplotní pole a napjatost ve strojních
částech,SNTL Praha,1979
[4] Reif. P.: Teplotní napětí, skriptum ČVUT FS Praha, 1982
[5] Kuliš, Z.: Plasticita a creep, skriptum ČVUT FS Praha, 1986
[6] Fuxa, J.: Creep a teplotní namáhání – sylabus katedry pružnosti a pevnosti,
VŠB-TU Ostrava


Kód330-0520
ZkratkaCreep
Název českyCreep a teplotní namáhání
Název anglickyCreep and Thermoelasticity
Garantdoc. Ing. Radim Halama, Ph.D.
Garantující katedraKatedra aplikované mechaniky
Jazyk výukyčeština, angličtina