Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

PTK a modální analýza

Cíle předmětu

Studenti teoreticky i prakticky zvládnou problematiku modálních zkoušek. Budou schopni ve své budoucí inženýrské praxi rozpoznat, kdy je vhodné jako součást řešení konkrétního problému použít výsledky získané modální zkouškou a bude schopen si tyto výsledky opatřit. Budou schopni použít experimentálně získaná data pro ladění konečnoprvkových modelů, čímž významně zvýší spolehlivost výpočtových metod. Zvládnou pokročilou techniku vibrační diagnostiky - metodu zviditelnění provozních tvarů kmitů.

Povinná literatura

1. MILÁČEK, S. Modální analýza mechanických kmitů. Praha: ES ČVUT, 1992. 154 s.
2. skripta na https://www.vsb.cz/e-vyuka/cs/subject-version/?id=45363
3. skripta na https://www.vsb.cz/e-vyuka/cs/subject-version/?id=45350

Doporučená literatura

ZAVERI, K. Modální analýza velkých struktur - systémy s více vibrátory.
Brno: VÚEZ, 1989. 128s.


Kód330-0522
ZkratkaPTKEMA
Název českyPTK a modální analýza
Název anglickyODS and Modal Analysis
GarantMgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
Garantující katedraKatedra aplikované mechaniky
Jazyk výukyčeština