Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aplikovaná mechanika a materiály

Cíle předmětu

Zopakovat a rozšířit znalosti mechaniky poddajného tělesa. Studenti získají základní přehled o metodách a možnostech analýzy vybraných částí vozidel (rámy, převody, hřídele apod.).

Povinná literatura

[1] LENERT,J. Pružnost a pevnost II. 1. vyd. dotisk Ostrava : VŠB-TU, 1998. 174
s. ISBN 80-7078-572-1

Doporučená literatura

[1] FUXA, J., ADÁMKOVÁ, L.: Sbírka příkladů z pružnosti a pevnosti II, 1. část. Ostrava. VŠB-TU, 2007.146 s. ISBN 978-80-248-1288-5.
[2] NĚMEC, J., DVOŘÁK, J., HÖSCHL, C. Pružnost a pevnost ve strojírenství. Praha, SNTL 1989. 600 s. ISBN 80-03-00193-5
[3] KUBA, F. Teorie pružnosti a vybrané aplikace. SNTL Praha. 1982. II. vydání. 288 s.
[4] TREBUŇA,F.-JURICA,V.-ŠIMČÁK,F. Pružnost a pevnost II.VIENALA, Košice
2000. S.318 s. ISBN 80-7099-478-9


Jazyk výuky čeština
Kód 330-0523
Zkratka AMM
Název předmětu česky Aplikovaná mechanika a materiály
Název předmětu anglicky Applied mechanics and Materials
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant předmětu Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D.