Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mechanika plastů a kompozitů

Cíle předmětu

Student získá teoretické a praktické znalosti ohledně mechanického chování plastů, hyperelastických a kompozitních materiálů. Bude schopen zhodnotit vliv teploty na vlastnosti plastů, analyzovat experimentální zkoušky v podmínkách konečných deformací a modelovat hyperelastické a viskoelastické materiály v MKP pomocí různých konstitutivních modelů.
Ve druhé části předmětu získá student znalosti a schopnosti modelovat dlouhovláknové kompozity a sendvičové nosníky.

Povinná literatura

1) Nonlinear Solid Mechanics: A Continuum Approach for Engineering. Gerhard Holzapfel. John Wiley & sons ltd, Chichester, England.
2) Nelineární Mechanika, Ivan Němec, VUTIUM, Brno, 2018.
3) Mechanika kompozitních materiálů LAŠ, Vladislav. . 2. přeprac. vyd. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008. ISBN 978-80-7043-689-9. Skripta. Západočeská univerzita.
4)Mechanics Of Composite Materials. Robert Jones. CRC Press 2018.

Doporučená literatura

1)Hyperelasticity Primer, Robert M. Hacket. Springer, 2018. Berlin, Germany
2)Computational Mechanics of Composite Materials Marcin M Kaminski. Springer, Germany, Berlin 2005.


Kód330-0526
ZkratkaMechPla
Název českyMechanika plastů a kompozitů
Název anglickyMechanics of Plastics and Composites
Garantdoc. Ing. Stanislav Polzer, Ph.D.
Garantující katedraKatedra aplikované mechaniky
Jazyk výukyčeština, angličtina