Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Statika a dynamika ocelových konstrukcí

Cíle předmětu

Studenti si rozšíří a prohloubí teoretické znalosti podstaty MKP a numerické
postupy vedoucí k praktickému použití metody. Zejména bude prohloubena
problematika řešení dynamických a nelineárních úloh. Speciální kapitolou je ztráta stability tvaru konstrukcí.

Povinná literatura

1. HORYL, P. Inženýrské základy MKP. Pomocné texty. Ostrava 2000. 30 s.
2. KUFNER, KUKLÍK. Stavební mechanika 10. Skripta ČVUT, fakulta stavební. 2000
3. STUDNIČKA, J. Ocelové konstrukce 10. Skripta ČVUT, fakulta stavební. 1998.
290 s.ISBN 80-01-01777-X
4. APETAUER, M., STEJSKAL, V. a BANĚČEK, J. Výpočtové metody ve stavbě
motorových vozidel.Skripta ČVUT, fakulta strojní. 1989.145 s.
5. KOLÁŘ, V., KRATOCHVÍL, J., LEITNER, F., ŽENÍŠEK, A. Výpočet plošných a
prostorových konstrukcí metodou konečných prvků. Praha, SNTL 1979. 544 s.
6. BITTNAR, Z. a ŘEŘICHA, P. Metoda konečných prvků v dynamice konstrukcí.
Praha, SNTL 1981. 257 s.
7. STUDNIČKA, J. Ocelové konstrukce 10 Normy. Skripta ČVUT, fakulta stavební.
1999. 103 s.ISBN 80-01-01917-9

Doporučená literatura

Examples for ANSYS solutions: http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/


Kód330-0902
ZkratkaSTDOK
Název českyStatika a dynamika ocelových konstrukcí
Název anglickyStatics and Dynamics of Steel Constructions
Garantprof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
Garantující katedraKatedra aplikované mechaniky
Jazyk výukyčeština, angličtina