Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Numericke metody

Cíle předmětu

Naučit studenty využívat nejnovější poznatky předmětu s možností tyto poznatky dále rozvíjet a aplikovat ve složitých případech.

Povinná literatura

LENERT,J.: Základy matematické teorie pružnosti, Ostrava 1997: VŠB-TU Ostrava,
1997. 94s.ISBN 80-7078-437-7
LENERT,J.: Úvod do metody konečných prvků, Ostrava 1999: VŠB-TU Ostrava, 1999.
1.vydání, 109 stran, ISBN 80-7078-686-8
DHATT,G.-TOUZOT,G.: The Finite Element Method Displeyd, John Wiley and Sons,
New York 1984
BEER,G.-WATSON,J.O.: Introduction to Finite and Boundary Elemetn Methods
for Engineers, John Wiley & Sons,1992

Doporučená literatura

BORESI,A.P.-SCHMIDT,R.J.-SIDEBOTTOM,O.M.: Advanced Mechanics of Materials,
John Wiley & Sons,Inc., 1993
CANDRUPATLA,T.R.-BELEGUNDU,A.D.: Introduction to Finite Elements in Engineering,
Prentice-Hall International, Inc., 1991


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 330-0904
Zkratka NM
Název předmětu česky Numericke metody
Název předmětu anglicky Numerical Methods
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant předmětu prof. Ing. Radim Halama, Ph.D.