Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mezní stavy a únava materiálu

Cíle předmětu

Naučit studenty využívat nejnovější poznatky předmětu s možností tyto poznatky dále rozvíjet a aplikovat ve složitých případech.

Povinná literatura

MAITII, Surjya Kumar. Fracture mechanics: fundamentals and applications. Delhi, India: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-09676-9.
BORESI, Arthur P. a Richard J. SCHMIDT. Advanced mechanics of materials. 6th ed. New York: John Wiley, c2003. ISBN 0471438812.
LEE, Yung-Li. Fatigue testing and analysis: theory and practice. Boston: Elsevier Butterworth-Heinemann, c2005. ISBN 978-0-7506-7719-6.
BANNANTINE, J.A., COMMER, J.J., HANDROCK, J.L.: Fundamentals of Metal Fatigue Analysis, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 1990
MAITII, Surjya Kumar. Fracture mechanics: fundamentals and applications. Delhi, India: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-09676-9.
HETNARSKI, Richard B. a M. Reza ESLAMI. Thermal stresses: advanced theory and applications. Dordrecht: Springer, c2009. ISBN 978-1-4020-9246-6.
BETTEN, Josef. Creep mechanics. 3nd ed. Berlin: Springer, c2008. ISBN 978-3-540-8550-2.
KUČERA, J.: Úvod do mechaniky lomu I. (Vruby a trhliny, nestabilní lom při statickém zatížení), FS VŠB- Technická universita Ostrava, 2002, p.151, ISBN 80-7078-862-3
KUČERA, J.: Úvod do mechaniky lomu II. (Dvouparamterová lomová mechanika, nestabilní lom při dynamickém zatížení), FS VŠB- Technická universita Ostrava, 2006, p.138.

Doporučená literatura

BANNANTINE, J.A., COMMER, J.J., HANDROCK, J.L.: Fundamentals of Metal Fatigue Analysis, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 1990
SZCZEPINSKI, W. (editor): Experimental methods in mechanics of solids. Elsevier Amster-dam - Oxford - New York - Tokyo, 1990, p.705, ISBN 83-01-08259-3
REES, D.W.: Basic solid mechanics. MacMillan press ltd. Houndmills,Basingstoke, Hampshire and London, 1997, p.396, ISBN 0-333-66609-7


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 330-0905
Zkratka MSUM
Název předmětu česky Mezní stavy a únava materiálu
Název předmětu anglicky Limit States and Fatigue of Materials
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant předmětu doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.