Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Teorie plasticity

Cíle předmětu

Naučit studenty využívat nejnovější poznatky předmětu s možností tyto poznatky dále rozvíjet a aplikovat ve složitých případech.

Povinná literatura

PLEŠEK, J. (editor): Formulations and constitutive laws for very large strains.
Institute of Thermomechanics, November 2002, p.430, ISBN 80-85918-74-9
(http:/www2.it.cas.cz/ec-430)
KHAN, A.S., HUANG,S.: Continuum theory of plasticity. John Wiley and sons, Inc.
New York - Chichester - Brisbane - Toronto - Singapore. 1995, p.421, ISBN 0-471-
31043-3
SZCZEPINSKI, W. (editor): Experimental methods in mechanics of solids. Elsevier
Amster-dam - Oxford - New York - Tokyo, 1990, p.705, ISBN 83-01-08259-3
Rees, D.W.: Basic solid mechanics. MacMillan press ltd. Houndmills,
Basingstoke, Hamp-shire and London, 1997, p.396, ISBN 0-333-66609-7
FUXA, J.: Teorie plasticity (sylabus). Katedra pružnosti a pevnosti, VŠB-TU
Ostrava, 2000, p.63

Doporučená literatura

PLEŠEK, J. (editor): Formulations and constitutive laws for very large strains.
Institute of Thermomechanics, November 2002, p.430, ISBN 80-85918-74-9
(http:/www2.it.cas.cz/ec-430)
KHAN, A.S., HUANG,S.: Continuum theory of plasticity. John Wiley and sons, Inc.
New York - Chichester - Brisbane - Toronto - Singapore. 1995, p.421, ISBN 0-471-
31043-3
SZCZEPINSKI, W. (editor): Experimental methods in mechanics of solids. Elsevier
Amster-dam - Oxford - New York - Tokyo, 1990, p.705, ISBN 83-01-08259-3
Rees, D.W.: Basic solid mechanics. MacMillan press ltd. Houndmills,
Basingstoke, Hamp-shire and London, 1997, p.396, ISBN 0-333-66609-7
FUXA, J.: Teorie plasticity (sylabus). Katedra pružnosti a pevnosti, VŠB-TU
Ostrava, 2000, p.63


Kód330-0906
ZkratkaTEPL
Název českyTeorie plasticity
Název anglickyTheory of Plasticity
Garantprof. Ing. Jan Fuxa, CSc.
Garantující katedraKatedra aplikované mechaniky
Jazyk výukyčeština, angličtina