Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pružnost a pevnost

Cíle předmětu

Naučit studenty využívat nejnovější poznatky předmětu s možností tyto poznatky dále rozvíjet a aplikovat ve složitých případech.

Povinná literatura

LENERT,J.: Základy matematické teorie pružnosti, Ostrava 1997: VŠB-TU Ostrava,
1997. 94s.ISBN 80-7078-437-7
LENERT,J.: Mechanika kompozitních materiálů, Ostrava 2002, VŠB – TU Ostrava,
I. vydání, 80 stran, ISBN 80-248-0026-8
HEARN,E.J.: Mechanics of Materials, Pergamon Press, 1985
BORESI,A.P.-SCHMIDT,R.J.-SIDEBOTTOM,O.M.: Advanced Mechanics of Materials,
John Wiley & Sons,Inc., 1993

Doporučená literatura

BRDIČKA,M.-SAMEK,L.-SOPKO,B.: Mechanika kontinua, vyd. 2., opr., Praha:
Academia, 2000. - 799 s.: il. ISBN 80-200-0772-5


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 330-0907
Zkratka PaP
Název předmětu česky Pružnost a pevnost
Název předmětu anglicky Mechanics of Materials
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant předmětu doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.