Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Experimentální pružnost

Cíle předmětu

Naučit studenty využívat nejnovější poznatky předmětu s možností tyto poznatky dále rozvíjet a aplikovat ve složitých případech.

Povinná literatura

Macura, P.: Experimentální metody v pružnosti a plasticitě, skripta VŠB-TU
Ostrava, Ostrava, 2001.
Janíček, P.: Technický experiment, skripta VUT Brno, Brno, 1989.
Trebuňa, F., Šimčák, F.: Kvantifikácia zvyškových napatí tenzometrickými
metódami, TU Košice, Kočice, 2005
Klement, J., Plánička, F., Vlk, M.: Modelová podobnost, elektrická odporová
tenzometrie, experimentální určování zbytkových napětí, vyhodnocení
experimentálně získaných dat, ZU Plzeň, Plzeň, 2004.

Doporučená literatura

Macura, P.: Experimentální metody v pružnosti a plasticitě, skripta VŠB-TU
Ostrava, Ostrava, 2001.
Janíček, P.: Technický experiment, skripta VUT Brno, Brno, 1989.
Trebuňa, F., Šimčák, F.: Kvantifikácia zvyškových napatí tenzometrickými
metódami, TU Košice, Kočice, 2005
Klement, J., Plánička, F., Vlk, M.: Modelová podobnost, elektrická odporová
tenzometrie, experimentální určování zbytkových napětí, vyhodnocení
experimentálně získaných dat, ZU Plzeň, Plzeň, 2004.


Kód330-0908
ZkratkaEP
Název českyExperimentální pružnost
Název anglickyExperimental Stress Analysis
Garantdoc. Ing. Radim Halama, Ph.D.
Garantující katedraKatedra aplikované mechaniky
Jazyk výukyčeština, angličtina