Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Teorie mechanismů a strojů

Cíle předmětu

Znalost.
Studenti získají rozšířené teoretické znalosti z oblasti analýzy a syntézy mechanismů.
Pochopení.
Studenti pochopí základní zákonitosti a vnitřní pravidla kinematického a dynamického chování mechanismů.
Aplikace.
Studenti se naučí aplikovat získané vědomosti na řešení konkrétních technických problémů.
Analýza.
Studenti se naučí analyzovat stav mechanické soustavy z hlediska pohybu a přenosu sil.

Povinná literatura

1. Slavík,J.-Stejskal,V.-Zeman,V.: Základy dynamiky strojů, Vydavatelství ČVUT,
Praha 1997, 314 s.
2. Brát,V.-Stejskal,V.-Votipka,F.:Základy dynamiky strojů a konstrukcí, skripta
ČVUT, Praha 1979, 214 s.

Doporučená literatura

1. Slavík,J.-Stejskal,V.-Zeman,V.: Základy dynamiky strojů, Vydavatelství ČVUT,
Praha 1997, 314 s.
2. Brát,V.-Stejskal,V.-Votipka,F.:Základy dynamiky strojů a konstrukcí, skripta
ČVUT, Praha 1979, 214 s.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 330-0911
Zkratka TEORM
Název předmětu česky Teorie mechanismů a strojů
Název předmětu anglicky Mechanisms and Machines Theory
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant předmětu doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.