Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Technická mechanika

Cíle předmětu

Znalost.
Studenti získají rozšířené znalosti zákonitostí pohybu hmotných objektů v závislosti na působících silách, zejména zákonitosti složitých pohybů tělesa, mechanismů. Zláštní důraz je kladen na problematiku kmitání.
Pochopení.
Studenti pochopí způsoby řešení dynamiky pohybu těles a mechanismů a rovněž kmitání.
Aplikace.
Studenti se naučí aplikovat získané vědomosti na řešení konkrétních technických problémů.
Analýza.
Studenti se naučí analyzovat stav mechanické soustavy z hlediska pohybu.

Povinná literatura

1. Slavík,J.-Stejskal,V.-Zeman,V.: Základy dynamiky strojů, Vydavatelství ČVUT,
Praha 1997, 314 s.
2. Brát,V.-Stejskal,V.-Votipka,F.:Základy dynamiky strojů a konstrukcí, skripta
ČVUT, Praha 1979, 214 s.
3. Géraudin M., Rixen D. Mechanical Vibrations. Wiley 1994, p. 411,
ISBN 0-471-93927-7
4. Sayer F.P., Bones J.A. Applied Mechanics. Chapman and Hall, 1990, p.340,
ISBN 0-412-34140-9
5. Mukhopadhyay,M. Vibrations, Dynamics and Structural Systems, Bulkema A.A.,
2000, ISBN 90-5410-728-6, p.521.
6.Taylor,J.R. Classical Mechanics, University Science Books, 2005,ISBN 1-891389-22-X,p.786
7. Thomson, W.T., Dahleh, M.D. : Theory of Vibration with Applications. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1998. ISBN 0-13-651068-X
8. Eshleman, R. L. : Basic Machinery Vibrations. VIPress, Incorporated, Clarendon Hills, Illinois 60514, USA,1999. ISBN 0-9669500-0-3
9. Vinogradov O. : Fundamentals of Kinematics and Dynamics of Machines and Mechanisms. CRC Press Crisfield M. A. - Non-linear finite element analysis of solids and structures. John Wiley & Sons Ltd, Baffins Lane, Chichester, 1997

Doporučená literatura

SLAVÍK,J., STEJSKAL,V., ZEMAN,V.: Základy dynamiky strojů. Vydavatelství ČVUT, Praha 1997, ISBN 80-01-01622-6.
JULIŠ,K., BREPTA,R.: Mechanika II.díl Dynamika. SNTL, Praha1987.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 330-0912
Zkratka TECME
Název předmětu česky Technická mechanika
Název předmětu anglicky Technical Mechanics
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant předmětu doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.