Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Základy pružnosti a pevnosti

Cíle předmětu

Naučit studenty základní postupy při řešení technických problémů z hlediska mechaniky kontinua. Zajistit pochopení probírané látky. Naučit studenty aplikovat získané teoretické poznatky v praxi.

Povinná literatura

1. LENERT, J. Pružnost a pevnost I. I. vydání. Ostrava : VŠB - Technická
univerzita Ostrava, 1996. 142 s. ISBN 80-7078-392-3.
2. KRČÁL, O. Příklady z pružnosti a pevnosti I. Část 1. I. vydání. Ostrava : VŠB
- Technická univerzita Ostrava, 1994.91 s. ISBN 80-7078-243-9.
3. FRYDRÝŠEK, K., ADÁMKOVÁ, L.: Mechanics of Materials 1 (Introduction, Simple Stress and Strain, Basic of Bending), Faculty of Mechanical Engineering, VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava, ISBN 978-80-248-1550-3, Ostrava, 2007, Czech Republic, pp. 179.

Doporučená literatura

1. HÁJEK, E., REIF, P., VALENTA, F. Pružnost a pevnost I. Praha : SNTL, 1988. 432 s.
2. MIROLJUBOV, I. N. a kol. Řešení úloh z pružnosti a pevnosti. Praha : SNTL
1976. 504 s.


Kód330-2001
ZkratkaZakPP
Název českyZáklady pružnosti a pevnosti
Název anglickyFundamentals of Mechanics of Materials
Garantdoc. Ing. Michal Šofer, Ph.D.
Garantující katedraKatedra aplikované mechaniky
Jazyk výukyčeština