Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pružnost a pevnost

Cíle předmětu

Naučit studenty základní postupy a metody používané při řešení technických problémů pružnosti a pevnosti (tj. mechaniky materiálu). Zajistit pochopení probírané látky. Aplikovat získané zkušenosti v praxi.

Povinná literatura

[1] HÖSCHL, C.: Pružnost a pevnost ve strojnictví, SNTL, Praha, 1971, pp. 376.
[2] KRČÁL, O.: Příklady z pružnosti a pevnosti I, část 1, VŠB-TU Ostrava, 1994, ISBN 80-7078-243-9.
[3] KRČÁL, O., FRYDRÝŠEK, K., ADÁMKOVÁ, L.: Příklady z pružnosti a pevnosti 1 (část 2), VŠB-TU Ostrava, Ostrava, ISBN 978-80-248-1826-9, Ostrava, 2008, pp. 124.
[4] LENERT, J.: Pružnost a pevnost I, 1. vyd., VŠB-TU Ostrava, 1998, ISBN 80-7078-392-3.
[5] FRYDRÝŠEK, K., ADÁMKOVÁ, L.: Mechanics of Materials 1 - Extended Edition (Introduction, Simple Stress and Strain, Basic of Bending), Faculty of Mechanical Engineering, VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava, Ostrava, 2008, Czech Republic, pp. 203.
[6] FRYDRÝŠEK, K., ADÁMKOVÁ, L.: Mechanics of Materials 1 (Introduction, Simple Stress and Strain, Basic of Bending), Faculty of Mechanical Engineering, VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava, ISBN 978-80-248-1550-3, Ostrava, 2007, Czech Republic, pp. 179.
[7] FRYDRÝŠEK, K., LENERT, J.: Mechanics of Materials, VŠB-TU Ostrava, 2005, ISBN 80-248-08006-4, pp. 63.

Doporučená literatura

[8] HÁJEK,E.-REIF,P.-VALENTA,F.: Pružnost a pevnost I, SNTL Praha, 1988.
[9] KUBA, F.: Pružnost a pevnost (základní část), VŠB-TU Ostrava, 5. vydání, 1990, pp. 385.
[10] LENERT, J.: Pružnost a pevnost II, 1. vyd., VŠB-TU Ostrava, 1998, ISBN 80-7078-572-1.
[11] MIROLJUBOV, I., N. a kol.: Řešení úloh z pružnosti a pevnosti, SNTL Praha, 1976.
[12] PEŠINA, E., REIF, P., VALENTA, F.: Sbírka příkladů z pružnosti a pevnosti, SNTL Praha, 1964.
[13] SMÍŘÁK, S.: Pružnost a plasticita I pro distanční studium, Fakulta stavební VÚT v Brně, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 1999, ISBN 80-214-1151-1, pp. 210.
[14] TIMOŠENKO, Š, P.: Pružnost a pevnost I, Technicko – vědecké vydavatelství, Praha, 1951.
[15] TIMOŠENKO, Š, P.: Pružnost a pevnost II, Technicko – vědecké vydavatelství, Praha, 1951.
[16] TREBUŇA, F., ŠIMČÁK, F., JURICA, V.: Pružnosť a pevnosť I, VIENALA Košice, 2000, Slovensko, ISBN 80-7099-477-0.
[17] TREBUŇA, F., ŠIMČÁK, F.: Odolnosť prvkov mechanických sústav, Edícia odbornej a vedckej literatúry, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2004, Slovensko, ISBN 80-8073-148-9.
[18] TREBUŇA, F., ŠIMČÁK, F., JURICA, V.: Pružnosť a pevnosť II, VIENALA Košice, 2000, Slovensko, ISBN 80-7099-478-9.
LZE POUŽÍT RŮZNÉ SKRIPTA, UČEBNICE I INTERNETOVÉ PODKLADY Z JINÝCH ŠKOL !!!


Kód330-2003
ZkratkaPaP
Název českyPružnost a pevnost
Název anglickyMechanics of Materials
GarantIng. František Fojtík, Ph.D.
Garantující katedraKatedra aplikované mechaniky
Jazyk výukyčeština