Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Statika

Cíle předmětu

Definovat základní zákonitosti operací se silami, výslednice sil, rovnováha sil, uvolňování vazeb.
Vysvětlit základní principy operací se silami a uvolňování vazeb.
Aplikovat tyto postupy na praktické technické problémy.
Analyzovat chování soustavy z hlediska přenosu sil.
Kategorizovat soustavy sil, soustavy těles z hlediska pohyblivosti a z hlediska přenosu sil.
Predikovat vlastnosti mechanické soustavy v závislosti na její struktuře.

Povinná literatura

1. Ondrouch,Šňupárková : Příručka statiky s příklady, skripta VŠB Ostrava, 1986
2. Horyl Petr: Statika a Dynamika, skripta VŠB Ostrava, 1988
3. e-learningový kurs Statika na http://www.337.vsb.cz/
4. Riley, William Franklin, Sturges, Leroy D. : Engineering mechanics:
Statics, John Wiley and Sons, inc., New York, 1993, ISBN 0 - 471 - 51241 - 9

Doporučená literatura

1. Juliš,Tepřík,Slavík : Statika, Praha, SNTL 1987
2. Žiaran Stanislav: Technická mechanika Statika, Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2003, ISBN 80-227-1863-7
3. Stejskal, Březina, Knězů : Mechanika I


Jazyk výuky čeština
Kód 330-2004
Zkratka STATM
Název předmětu česky Statika
Název předmětu anglicky Statics
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant předmětu doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.