Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aplikovaná mechanika

Cíle předmětu

Naučit studenty základní postupy používané při formulaci a řešení náročnějších inženýrských technických problémů v oblasti mechaniky pružně deformovatelných tuhých těles. Zajistit pochopení probírané látky. Naučit studenty aplikovat získané teoretické poznatky v praxi.

Povinná literatura

[1] LENERT,J. Pružnost a pevnost I. 1. vyd. dotisk Ostrava : VŠB-TU, 1998. 142
s. ISBN 80-7078-392-3
[2] LENERT,J. Základy matematické teorie pružnosti. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU,
1997. 96 s. ISBN 80-7078-437-7
[3] KRČÁL, O.: Příklady z pružnosti a pevnosti I. Část 1. VŠB-Technická Univerzita Ostrava. Ostrava 1994, I.vydání. 91s. ISBN 80-7078-243-9

Doporučená literatura

[4] LENERT,J. Pružnost a pevnost II. 1. vyd. dotisk Ostrava : VŠB-TU, 1998. 174
s. ISBN 80-7078-572-1
[5] TREBUŇA,F.-ŠIMČÁK,F.-JURICA,V. Pružnost a pevnost I.VIENALA, Košice 2000.
S.302 s. ISBN 80-7099-477-9
[6] TREBUŇA,F.-JURICA,V.-ŠIMČÁK,F. Pružnost a pevnost II.VIENALA, Košice
2000. S.318 s. ISBN 80-7099-478-9
[7] GERE, J.M.-TIMOSHENKO, S.P.: Mechanics of Materials, PSW Publishing Copany, Boston, 1997.
[8] HALAMA, R., ADÁMKOVÁ, L., FOJTÍK, F., FRYDRÝŠEK, K., ŠOFER, M., ROJÍČEK, J., FUSEK, M.: Pružnost a pevnost. VŠB-TU Ostrava, Západočeská univerzita v Plzni, 2011. 254s. Dostupné na http://mi21.vsb.cz.


Kód330-3001
ZkratkaAM
Název českyAplikovaná mechanika
Název anglickyApplied Mechanics
Garantdoc. Ing. Leo Václavek, CSc.
Garantující katedraKatedra aplikované mechaniky
Jazyk výukyčeština, angličtina