Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Analytické řešení kinematiky a dynamiky mechanismů

Cíle předmětu

Definovat základní zákonitosti pohybu mechanismů, vztahy mezi dynamickými veličinami jako jsou hmotnost, zrychlení, síla, hybnost hmoty, impuls síly, energie, práce.
Vysvětlit základní principy a metody řešení pohybu mechanismů.
Aplikovat tyto postupy na numerické řešení praktických technických problémů.
Analyzovat chování mechanismu z hlediska přenosu sil a transformace pohybu.
Kategorizovat soustavy těles - mechanismy z hlediska pohyblivosti, z hlediska přenosu sil a z hlediska transformace pohybu.
Predikovat vlastnosti mechanické soustavy těles - mechanismu v závislosti na její struktuře.

Povinná literatura

Brát, V., Rosenberg, J., Jác, V. : Kinematika. SNTL, Praha, 1987.
Brousil, J., Slavík, J., Zeman, V. : Dynamika. SNTL, Praha, 1989.
Vlk, F. : Dynamika motorových vozidel. Prof. Ing. František Vlk, DrSc., Nakladatelství a vydavatelství, Mokrohorská 34, Brno, 2003.
Vlk, F. : Podvozky motorových vozidel. Prof. Ing. František Vlk, DrSc., Nakladatelství a vydavatelství, Mokrohorská 34, Brno, 2003.
Vlk, F. : Úlohy z dynamiky motorových vozidel. Prof. Ing. František Vlk, DrSc., Nakladatelství a vydavatelství, Mokrohorská 34, Brno, 2001.

Doporučená literatura

Brát, V. Maticové metody v analýze a syntéze prostorových vázaných mechanických systému.
Academia, Praha, 1981.
Juliš, K., Brepta, R. : Mechanika II. díl, dynamika. SNTL, Praha, 1987.
Vinogradov, O. : Fundamentals of Kinematics and Dynamics of Machines and Mechanisms. CRC
Press, London, 2000.


Kód330-3002
ZkratkaKIDYM
Název českyAnalytické řešení kinematiky a dynamiky mechanismů
Název anglickyAnalytic Solution of Kinematics and Dynamics of Mechanisms
Garantdoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Garantující katedraKatedra aplikované mechaniky
Jazyk výukyčeština