Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Modelování v mechanice pružného tělesa I

Cíle předmětu

Cílem předmětu je naučit studenty základní postupy při řešení úloh mechaniky pružného tělesa pomocí metody konečných prvků (MKP). Studenti získají teoretické poznatky MKP, které se naučí aplikovat při řešení vybraných úloh z technické praxe.

Povinná literatura

[1] Zienkiewicz, O. C., Taylor, R. L.: The Finite Element Method (Volume 1 - 3), Butterworth-Heinemann, Oxford 2000, ISBN 0-7506-5049-4
[2] Lenert, J.: Úvod do metody konečných prvků, VŠB – TU Ostrava, 1999, ISBN 80 – 7078 – 686 – 8

Doporučená literatura

[1] Bittnar, Z., Šejnoha, J.: Numerické metody mechaniky 1, Vydavatelství CVUT, Praha, 1992.
[2] Beer, G., Watson, J., O. Introduction to Finite and Boundary Element Methods for Engineers. John Wiley & Sons, 1992. ISBN 0-471-92813-5


Kód330-3004
ZkratkaMODEMPT
Název českyModelování v mechanice pružného tělesa I
Název anglickyModelling in Elastic Body Mechanics I
Garantdoc. Ing. Radim Halama, Ph.D.
Garantující katedraKatedra aplikované mechaniky
Jazyk výukyčeština