Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Numerické metody

Cíle předmětu

Naučit studenty základy numerických přístupů v mechanice se zaměřením na teorii a praxi řešení problémů s různorodými typy nelinearit.

Povinná literatura

FUSEK, F., HALAMA, R. MKP a MHP. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU, 2012, 104 s.
LENERT, J. Úvod do metody konečných prvků. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU, 1999, 110 s.
LENERT, J. Základy matematické teorie pružnosti. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU, 1997, 96 s.
HALAMA, R., SEDLÁK, J., ŠOFER, M. Phenomenological Modelling of Cyclic Plasticity, Chapter in: Numerical Modelling, Peep Miidla (Ed.), InTech, 2012, p. 329-354.
MADENCI, E., GUVEN, I. The Finite Element Method and Applications in Engineering Using ANSYS®, Springer, 2005, 686 p.

Doporučená literatura

BITTNAR, Z., ŠEJNOHA, J. Numerické metody mechaniky 1. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1992. 310 s.
DUNNE, F; PETRINIC, N. Introduction to Computational Plasticity. Oxford University Press, 2005. 256 p.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 330-9001
Zkratka NUMET
Název předmětu česky Numerické metody
Název předmětu anglicky Numerical Methods
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant předmětu doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.