Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nástroje

Cíle předmětu

Absolvováním předmětu získá student základní přehled o nástrojích používaných v třískovém obrábění. Seznámí se se základy jejich konstrukce, vlivem řezné geometrie na jejich řezivost a podmínkami nasazení jednotlivých nástrojů z hlediska technického a ekonomického.

Povinná literatura

[1] MRKVICA,M. Přípravky a obráběcí nástroje-I.díl. Řezné nástroje, Ostrava,
VŠB.TU, 1989, 132s.
[2] MRKVICA,I. Návody ke cvičení z obráběcích nástrojů-I.díl. Ostrava, VŠB-TU,
1999, 148s.

Doporučená literatura

[1] MRKVICA, M. Konstrukce a výroba obráběcích nástrojů. Ostrava, VŠB-TU, 1986, 215s.
[2] ŘASA,J. Výpočetní metody v konstrukci řezných nástrojů. Praha, SNTL, 1986,
464s.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 346-0302
Zkratka Nást
Název předmětu česky Nástroje
Název předmětu anglicky Cutting Tools
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica