Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Strojírenské technologie II

Cíle předmětu

Při absolvování tohoto předmětu se seznámíte se základními obraběčskými operacemi a získáte znalosti jak měřit standardní metrologické úlohy.

Povinná literatura

[1] BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II - 1. díl. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1641-8.
[2] BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II - 2. díl. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1822-1.
[3] BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Návody do praktických cvičení z Technologie II. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2147-4. 88 s.
[4] http://homel.vsb.cz/~cep77

Doporučená literatura

[1] BRYCHTA, Josef. Obrábění I - Návody pro cvičení - 1. část. Ostrava: VŠB-TU, 1998. 84 s. ISBN 80-7078-436-9.
[2] BRYCHTA, Josef. Obrábění I - Návody pro cvičení - 2. část. Ostrava, VŠB-TU 1999, 120 s. ISBN 80-7078-470-9.


Kód346-0317
ZkratkaST II
Název českyStrojírenské technologie II
Název anglickyEngineering Technologies II
Garantprof. Ing. Čep Robert, Ph.D.
Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Jazyk výukyangličtina, čeština