Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Technická měření a metrologie

Cíle předmětu

Seznámit studenty s úlohou metrologie v systému řízení kvality.
Seznámit studenty se základním právním dokumentem v oblasti metrologie – zákonem
o metrologii v platném znění.
Přispět k osvojení vědomosti a dovednosti při zpracování naměřených dat – vyjádření chyby měření, nejistoty měření, výsledku měření.
Rozvinout teoretické vědomosti a praktické dovednosti ze základů metrologie délky rovinného úhlu, kontroly některých parametrů vybraných součástí.
Rozvinout a prakticky aplikovat poznatky z kontroly základních parametrů strojních součástí na konkrétních úlohách.
Statisticky vyhodnotit naměřená data - vyjádření nejistot měření, výsledku měření.
Seznámit studenty se základy měření a kontroly na třísouřadnicovém měřicím stroji.

Povinná literatura

[1] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 1, Ostrava : VŠB - TU Ostrava. 2004.
[2] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 2 - Základy řízení jakosti. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004.
[3] Tichá, Š.: Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008.
[4] Petřkovská, L., Čepová L. .: Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB-TUO, 2011.

Doporučená literatura

[1] Pernikář, J., Tykal, M., Vačkář, J.: Jakost a metrologie. Část metrologie. Učební texty vysokých škol, FSI-VUT v Brně, 2001.
[2] Čech, J., Pernikář, J., Janíček, L.: Strojírenská metrologie, skriptum. FSI-VUT v Brně, 1998.
[3] Mlčoch, L., Slimák, I.: Řízení kvality a strojírenské metrologie. Praha, SNTL, 1987.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 346-0320
Zkratka TMaM
Název předmětu česky Technická měření a metrologie
Název předmětu anglicky Engineering Measurements and Metrology
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu Ing. Lenka Čepová, Ph.D.