Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Diplomový projekt II

Cíle předmětu

Při absolvování tohoto předmětu se naučíte aplikovat nabité teoretické poznatky z oblati obrábění, fyziky a matematiky v praxi. Je to první krok k úspěšnému absolvování studia.

Povinná literatura

dle zadání diplomové práce

Doporučená literatura

K tomuto předmětu nebyla specifikována žádná doporučená literatura.


Jazyk výuky čeština
Kód 346-0519
Zkratka DP II
Název předmětu česky Diplomový projekt II
Název předmětu anglicky Diploma Project II
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.