Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářský projekt I

Cíle předmětu

analýza problému,řešení problému (úkolu), získávání informací/dat

Povinná literatura

Předepsaná literatura k bakalářské práci.

Doporučená literatura

Závazné pokyny pro vypracování diplomové práce. FS, VŠB-TU Ostrava, 1999.
Normy : ČSN ISO 690, ČSN 010 194.


Kód354-0335
ZkratkaBPI
Název českyBakalářský projekt I
Název anglickyBachelor project
Garantprof. Dr. Ing. Petr Novák
Garantující katedraKatedra robotiky
Jazyk výukyčeština, angličtina