Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářský projekt I 354

Cíle předmětu

analýza problému,řešení problému (úkolu), získávání informací/dat

Povinná literatura

Předepsaná literatura k bakalářské práci

Doporučená literatura

Závazné pokyny pro vypracování diplomové práce. FS, VŠB-TU Ostrava, 1999.
Normy : ČSN ISO 690, ČSN 010 194.


Kód354-0349
ZkratkaBPI354
Název českyBakalářský projekt I 354
Název anglickyBakalářský projekt I 354
GarantIng. Ladislav Karník, CSc.
Garantující katedraKatedra robotiky
Jazyk výukyčeština