Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Matematická analýza II

Cíle předmětu

Hlavním cílem předmětu je prohloubení znalostí a praktických dovedností z integrálního počtu reálných funkcí jedné proměnné, zvládnutí základů diferenciálního počtu reálných funkcí více reálných proměnných a nakonec osvojení nejjednodušších metod elementární integrace obyčejných diferenciálních rovnic.

Úspěšný student tak získá schopnost aplikovat při řešení úloh zejména různé typy integračních metod, také se při řešení jednoduchých úloh s fyzikální tématikou naučí používat základní metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic a bude umět vyšetřovat důležité charakteristiky funkcí několika reálných proměnných (limita a spojitost, parciální derivace, extrémy).


Povinná literatura

J. Bouchala: Matematická analýza 1, skripta VŠB-TU Ostrava, 2000
Š. Hošková, J. Kuben, P. Račková: Integrální počet funkcí jedné proměnné, VŠB - TU Ostrava, 2006, dostupné z http://homel.vsb.cz/~s1a64/cd
J. Kuben, P. Račková, Š. Mayerová, P. Šarmanová: Diferenciální počet funkcí více proměnných, VŠB - TU Ostrava, 2012, dostupné z mi21.vsb.cz
J. Čepička, P. Girg, P. Nečesal, J. Polák: Herbář funkcí, VŠB - TU Ostrava a ZČU Plzeň, 2012, dostupné z mi21.vsb.cz
B. Krajc, P. Beremlijski: Obyčejné diferenciální rovnice, VŠB - TU Ostrava, 2012, dostupné z mi21.vsb.cz

Doporučená literatura

J. Kuben, P. Šarmanová: Diferenciální počet funkcí jedné proměnné, VŠB - TU Ostrava, 2006, dostupné z http://homel.vsb.cz/~s1a64/cd
J. Brabec, F. Martan, Z. Rozenský: Matematická analýza I, SNTL, Praha, 1985
J. Brabec, B. Hrůza: Matematická analýza II, SNTL, Praha, 1986
B. Budinský, J. Charvát: Matematika I, SNTL, Praha, 1987
B. Budinský, J. Charvát: Matematika II, SNTL, Praha, 1990
J. Kopáček: Matematická analýza pro fyziky I, Matfyzpress, Praha, 1997
J. Kopáček: Matematická analýza pro fyziky II, Matfyzpress, Praha, 1998


Kód470-2103
ZkratkaMA2
Název českyMatematická analýza II
Název anglickyMathematical Analysis II
GarantRNDr. Vondráková Petra, Ph.D.
Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Jazyk výukyangličtina, čeština