Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Matematická analýza řídících systémů

Cíle předmětu

V předmětu student získá základní dovednosti potřebné při řešení a analýze lineárních diferenciálních rovnic a jejich soustav.

Povinná literatura

J. Kalas, M. Ráb: Obyčejné diferenciální rovnice. Skripta Masarykovy univerzity, Brno 1995.

J. Nagy: Elementární metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic. SNTL, Praha 1983.

Doporučená literatura

J. Kalas, M. Ráb: Obyčejné diferenciální rovnice. Skripta Masarykovy univerzity, Brno 1995.

J. Nagy: Elementární metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic. SNTL, Praha 1983.

J. Nagy: Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic. SNTL, Praha 1983.

J. Nagy: Stabilita řešení obyčejných diferenciálních rovnic. SNTL, Praha 1983.


P. Galajda, Š. Schrötter: Funkcie komplexnej premennej a operátorový počet,
Alfa, Bratislava, 1991.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-2104
Zkratka MARS
Název předmětu česky Matematická analýza řídících systémů
Název předmětu anglicky Mathematical Analysis of Control Systems
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.