Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Obyčejné diferenciální rovnice

Cíle předmětu

V předmětu student získá základní dovednosti potřebné při řešení a analýze diferenciálních rovnic a jejich soustav. Úspěšný student rovněž dokáže sestavit
a analyzovat některé fyzikální, popř. biologické modely.

Povinná literatura

J. Kalas, M. Ráb: Obyčejné diferenciální rovnice. Skripta Masarykovy univerzity, Brno 1995.
J. Nagy: Elementární metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic. SNTL, Praha 1983.
J. Nagy: Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic. SNTL, Praha 1983.
J. Nagy: Stabilita řešení obyčejných diferenciálních rovnic. SNTL, Praha 1983.

Doporučená literatura

J. Nagy: Stabilita řešení obyčejných diferenciálních rovnic. SNTL, Praha 1983.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-2108
Zkratka ODR
Název předmětu česky Obyčejné diferenciální rovnice
Název předmětu anglicky Ordinary Differential Equations
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu Mgr. Bohumil Krajc, Ph.D.