Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Matematická analýza 2

Cíle předmětu

Po absolvování předmětu bude student schopen pracovat s funkcemi více reálných proměnných. Dále si student osvojí integrační metody,
které jsou nutné pro výpočet integrálů reálných funkcí více reálných proměnných.

Povinná literatura

J. Bouchala: Matematika III, www.am.vsb.cz/bouchala, 2000.
J. Kuben, Š. Mayerová, P. Račková, P. Šarmanová: Diferenciální počet funkcí více proměnných (http://mi21.vsb.cz/modul/diferencialni-pocet-funkci-vice-promennych), 2012.
P. Vodstrčil, J. Bouchala: Integrální počet funkcí více proměnných
(http://mi21.vsb.cz/modul/integralni-pocet-funkci-vice-promennych), 2012.
B. Krajc, P. Beremlijski: Obyčejné diferenciální rovnice (http://mi21.vsb.cz/modul/obycejne-diferencialni-rovnice), 2012.
L. Gillman, R. H. McDowell: Calculus, New York, W.W. Norton & Comp. Inc. 1973.

Doporučená literatura

J. Bouchala: Sbírka příkladů z matematické analýzy 1, 2 a 3, www.am.vsb.cz/bouchala.
J. Brabec, B. Hrůza: Matematická analýza II, SNTL, Praha, 1986.
B. Budinský, J. Charvát: Matematika II, SNTL, Praha, 1990.
L. Gillman, R. H. McDowell: Calculus, New York, W.W. Norton & Comp. Inc. 1973.
J. Bouchala, M. Sadowská: Mathematical Analysis I, VŠB-TUO.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-2111
Zkratka MA2
Název předmětu česky Matematická analýza 2
Název předmětu anglicky Mathematical Analysis 2
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu doc. Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D.