Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Numerická lineární algebra 1

Cíle předmětu

Lineární algebra je v pozadí řešení náročných inženýrských úloh na počítači. Po absolvování předmětu Numerická lineární algebra 1 bude student schopen klasifikovat úlohy lineární algebry a bude umět vybrat vhodný algoritmus jejich řešení vzhledem ke stabilitě (citlivost výsledku na změny vstupních dat) a výpočetní náročnosti.

Povinná literatura

- J.D. Tebbens, I. Hnětynková, M. Plešinger, Z. Strakoš, P. Tichý - Analysis of Methods for Matrix Computations. Basic Methods. Matfyzpress Prague, 2012.

Doporučená literatura

- Z. Dostál, V. Vondrák - Lineární algebra. Skripta VŠB-TU Ostrava, http://mi21.vsb.cz, 2012


Kód470-2210
ZkratkaNLA1
Název českyNumerická lineární algebra 1
Název anglickyNumerical Linear Algebra 1
Garantdoc. Ing. Lukáš Dalibor, Ph.D.
Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Jazyk výukyangličtina, čeština