Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Statistika I

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s teoretickými základy matematické statistiky a osvojí si základní postupy pro statistickou analýzu dat v prostředí R.

Povinná literatura

ANDĚL, Jiří. Základy matematické statistiky. Praha: Matfyzpress, 2005. ISBN 80-86732-40-1.
ANDĚL, Jiří. Statistické metody. 4., upr. vyd. Praha: Matfyzpress, 2007. ISBN 80-7378-003-8.
BRIŠ R., LITSCHMANNOVÁ M.,STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium, Elektronické skriptum VŠB TU Ostrava,2004, http://homel.vsb.cz/~bri10/
TEETOR, Paul. R cookbook. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2011. ISBN 9780596809157

Doporučená literatura

LITSCHMANNOVÁ, M. (2011), Úvod do statistiky, elektronická skripta, dostupné online z: http://mi21.vsb.cz/modul/uvod-do-statistiky
RAO, C. RADHAKRISHNA. Linear statistical inference and its applications. 2. ed., paperback ed. New York: Wiley, 2002. ISBN 0471218758.
STERNSTEIN, Martin. Barron's AP statistics. 5th ed. Hauppauge, N.Y.: Barron's Educational Series, c2010. ISBN 978-0-7641-4089-1.


Kód470-2401
ZkratkaSTA1
Název českyStatistika I
Název anglickyStatistics I
Garantprof. Ing. Briš Radim, CSc.
Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Jazyk výukyangličtina, čeština