Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Základy statistiky

Cíle předmětu

Tento předmět je úvodním kurzem statistiky. Cílem předmětu je vytvořit u studentů dostatečnou znalost teorie pravděpodobnosti a základních statistických metod a postupů proto, aby ji dokázali využívat v dalším studiu nebo ve své vlastní práci.

Povinná literatura

[1] LITSCHMANNOVÁ, M. (2011), Úvod do statistiky, elektronická skripta, dostupné online z: http://mi21.vsb.cz/modul/uvod-do-statistiky
[2] CRAWLEY, Michael J. Statistics: an introduction using R. Chichester, West Sussex, England: J. Wiley, c2005. ISBN 978-0470022986 

Doporučená literatura

[1] PAVLÍK, T., DUŠEK, L. (2012): Biostatistika, Akademické nakladatelství CERM, ISBN 978-80-7204-782-6 
[2] ZVÁROVÁ, J. (2016, 3. vydání): Základy statistiky pro biomedicínské obory I., Karolinum, ISBN 978-80-246-3416-6
[3] StatSoft, Inc. (2013). Electronic Statistics Textbook. Tulsa, OK: StatSoft. WEB: http://www.statsoft.com


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-2404
Zkratka ZS
Název předmětu česky Základy statistiky
Název předmětu anglicky Introduction to Statistics
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.