Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Variační metody

Cíle předmětu

Student, který absolvuje tento předmět, by měl být schopen sestavit slabou formulaci pro různé typy eliptických okrajových úloh, dokázat existenci a jednoznačnost řešení a orientovat se v různých přístupech vedoucích k jeho (numerickému) nalezení.

Povinná literatura

J. Bouchala: Variační metody, http://am.vsb.cz/bouchala

Doporučená literatura

K. Rektorys: Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky, Academia, Praha, 1999.
O. John, J. Nečas: Rovnice matematické fyziky, MFF UK, Praha, 1977.
M. Renardy, R. C. Rogers: An introduction to partial differential equations, Springer-Verlag, New York, 1993.
S. Míka, A. Kufner: Parciální diferenciální rovnice I. Stacionární rovnice, SNTL, Praha, 1983.
E. Zeidler: Applied Functional Analysis, Springer-Verlag, New York, 1995.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-4114
Zkratka VM
Název předmětu česky Variační metody
Název předmětu anglicky Variational Methods
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.