Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nelineární funkcionální analýza

Cíle předmětu

Cílem je seznámit studenty se základními pojmy nelineární funkcionální analýzy; současně s tím bude věnována pozornost aplikacím funkcionální analýzy při řešení nelineárních diferenciálních rovnic.

Povinná literatura

P. Drábek, A. Kufner: Úvod do funkcionální analýzy, ZČU, Plzeň, 1993.
P. Drábek, A. Kufner: Funkcionální analýza, ZČU, Plzeň, 1994.S. Fučík, A. Kufner: Nonlinear differential equations, Elsevier, Amsterdam, 1980.

Doporučená literatura

S. Fučík, A. Kufner: Nelineární diferenciální rovnice, SNTL, Praha, 1978.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-4115
Zkratka NEFN
Název předmětu česky Nelineární funkcionální analýza
Název předmětu anglicky Nonlinear Functional Analysis
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.