Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nelineární funkcionální analýza

Cíle předmětu

Cílem je seznámit studenty se základními pojmy nelineární funkcionální analýzy; současně s tím bude věnována pozornost aplikacím funkcionální analýzy při řešení nelineárních diferenciálních rovnic.

Povinná literatura

P. Drábek, A. Kufner: Úvod do funkcionální analýzy, ZČU, Plzeň, 1993.
P. Drábek, A. Kufner: Funkcionální analýza, ZČU, Plzeň, 1994.
S. Fučík, A. Kufner: Nonlinear differential equations, Elsevier, Amsterdam, 1980.

Doporučená literatura

S. Fučík, A. Kufner: Nelineární diferenciální rovnice, SNTL, Praha, 1978.


Kód470-4115
ZkratkaNEFN
Název českyNelineární funkcionální analýza
Název anglickyNonlinear Functional Analysis
Garantprof. RNDr. Bouchala Jiří, Ph.D.
Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Jazyk výukyangličtina, čeština