Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Integrální a diskrétní transformace

Cíle předmětu

Student by měl zvládnout teorii a praxi integrálních a diskrétních transformací a osvojit si správné postupy při řešení konkrétních úloh, sestavit algoritmus, naprogramovat a zhodnotit řešení konkrétní praktické úlohy.

Povinná literatura

• Častová, N.,Kozubek,T: Integrální transformace, elektr. verze. www.am.vsb.cz
• Horák D., Diskrétní transformace, elektronická verze http://mi21.vsb.cz/modul/diskretni-transformace
• Galajda P., Schrötter Š.: Funkce komplexní proměnné a operátorový počet, Alfa-Bratislava, 1991.
• G.James and D.Burley, P.Dyke, J.Searl, N.Steele, J.Wright: Moderní inženýrská matematika,Addison-Wesley Publishing Company, 1994.
• Čížek, V: Diskrétní Fourierova transformace a její použití, SNTL, Praha, 1981.
• Častová N.: Sylaby k předmětu Diskrétní transformace.
• Bachman G., Narici L., Becktenstein E.: Fourier and wavelet analysis, Springer, 2000.
• William L. Briggs, Van Emden Henson: THE DFT, An Owner´s Manual for the Discrete Fourier Transform, SIAM, 1995,ISBN 0-89871-342-0.

Doporučená literatura

• Škrášek J., Tichý Z.: Základy aplikované matematiky II, SNTL, Praha, 1986.


Kód470-4118
ZkratkaITDT
Název českyIntegrální a diskrétní transformace
Název anglickyIntegral and Discrete Transforms
Garantdoc. Ing. Horák David, Ph.D.
Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Jazyk výukyangličtina, čeština