Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Dynamické systémy

Cíle předmětu

Zvládnutí látky uvedené v osnovách.

Povinná literatura

[1] Lampart M, Horák J, Ivan I. Úvod do dynamických systémů: teorie a praxe v geoinformatice. Ostrava: VŠB-TU Ostrava; 2013. ISBN 978-80-248-3185-5.
[2] Kratochvíl C, Heriban P. Dynamické systémy a chaos. VUT – Brno; 2010. ISBN 978-80-214-4152-1
[3] Hirsch MW, Smale S, Devaney RL. Differential Equations, Dynamical systems, and an Introduction to Chaos. Elsevier – Acadenic Press USA; 2012. ISBN 978-0-12-382010-5
[4] Devaney RL. An Introduction to Chatic Dynamical Systems. Westview Press, USA; 2003. ISBN 978-0-8133-4085-2

Doporučená literatura

[1] Hirsch MW, Smale S, Devaney RL. Differential Equations, Dynamical systems, and an Introduction to Chaos. Elsevier – Acadenic Press USA; 2012. ISBN 978-0-12-382010-5
[2] Devaney RL. An Introduction to Chatic Dynamical Systems. Westview Press, USA; 2003. ISBN 978-0-8133-4085-2
[3] Marotto FR. Introduction to Mathematical Modeling Using Discrete Dynamical Systems. Thomson, USA; 2006. ISBN 0-495-01417-6
[4] Sandefur JT. Discrete Dynamical Systems Theory and Applications. Clarendon Press, England; 1990. ISBN 0-19-853384-5


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-4120
Zkratka DS
Název předmětu česky Dynamické systémy
Název předmětu anglicky Dynamical Systems
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.