Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vybrané kapitoly z aplikované matematiky

Cíle předmětu

Po absolvování předmětu bude student schopen pracovat s funkcemi více (reálných) proměnných. Bude schopen hledat extrémy (a to včetně vázaných) takovýchto funkcí.
Dále bude student umět počítat derivace funkcionálů a také hledat jejich extrémy.

Povinná literatura

J. Bouchala: Matematika III, http://homel.vsb.cz/~bou10/archiv/ma3_bc.pdf , 2000.
O. Došlý: Variační počet, http://www.math.muni.cz/~dosly/varpoc.pdf

Doporučená literatura

J. Bouchala: Matematická analýza 1, skripta VŠB-TUO, 2000.
J. Kuben, Š. Mayerová, P. Račková, P. Šarmanová: Diferenciální počet funkcí více proměnných, http://mi21.vsb.cz/modul/diferencialni-pocet-funkci-vice-promennych , 2012.
L.E. Elsgolc: Variační počet.
P. Vodstrčil, J. Bouchala: Integrální počet funkcí více proměnných, http://mi21.vsb.cz/modul/integralni-pocet-funkci-vice-promennych , 2012.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-4121
Zkratka VKzAM
Název předmětu česky Vybrané kapitoly z aplikované matematiky
Název předmětu anglicky Selected Parts of Applied Mathematics
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu doc. Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D.