Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Elementy vyšší matematiky II

Cíle předmětu

Studenti se seznámí se základy teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a numerických metod.

Povinná literatura

ANDĚL, Jiří. Matematická statistika. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985.

V. Vondrák, L. Pospíšil, Numerické metody 1. VŠB-TU Ostrava, http://mi21.vsb.cz/modul/numericke-metody-1

Doporučená literatura

TEETOR, Paul. R cookbook. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2011. ISBN 9780596809157

W.H. Press, B.P. Flannery, S.A. Teukolski, W.T. Vetterling, Numerical Recipes in C. Cambridge University Press, 19


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-4124
Zkratka EVM II
Název předmětu česky Elementy vyšší matematiky II
Název předmětu anglicky Elements of Higher Mathematics II
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu Ing. Jan Kracík, Ph.D.