Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Elementy vyšší matematiky II

Cíle předmětu

Studenti se seznámí se základy teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a numerických metod.

Povinná literatura

ANDĚL, Jiří. Matematická statistika. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985.
V. Vondrák, L. Pospíšil, Numerické metody 1. VŠB-TU Ostrava, http://mi21.vsb.cz/modul/numericke-metody-1

Doporučená literatura

TEETOR, Paul. R cookbook. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2011. ISBN 9780596809157
W.H. Press, B.P. Flannery, S.A. Teukolski, W.T. Vetterling, Numerical Recipes in C. Cambridge University Press, 19


Kód470-4124
ZkratkaEVM II
Název českyElementy vyšší matematiky II
Název anglickyElements of Higher Mathematics II
GarantIng. Kracík Jan, Ph.D.
Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Jazyk výukyangličtina, čeština