Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Teorie grafů

Cíle předmětu

Student by měl
- analyzovat praktickou úlohu
- přeformulovat ji do řeči teorie grafů
- vyřešit příslušný problém užitím postupů teorie grafů
- interpretovat teoretické výsledky v kontextu původní úlohy
Současně musí kriticky zhodnotit meze použitelnosti ideálního řešení v reálné situaci.

Povinná literatura

P. Kovář: Teorie grafů, VŠB (2011)
J. Matoušek, J. Nešetřil, Kapitoly z diskrétní matematiky, Karolinum Praha (2000).

Doporučená literatura

D. B. West, Introduction to graph theory - 2nd ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River NJ, (2001).


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-4302
Zkratka TG
Název předmětu česky Teorie grafů
Název předmětu anglicky Graph Theory
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.