Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pravděpodobnost a statistika

Cíle předmětu

Po absolvování předmětu bude student schopen aktivně využívat nové pojmy z oblasti teorie pravděpodobnosti a statistických metod a postupů.

Povinná literatura

[1] LITSCHMANNOVÁ, M. (2011): Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti, elektronická skripta, dostupné online z: http://mi21.vsb.cz/modul/vybrane-kapitoly-z-pravdepodobnosti
[2] LITSCHMANNOVÁ, M. (2011), Úvod do statistiky, elektronická skripta, dostupné online z: http://mi21.vsb.cz/modul/uvod-do-statistiky
[3] ANDĚL, J. (2002), Základy matematické statistiky, Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Preprint.
[4] Dummer, R.M. (1998), Introduction to Statistical Science, VŠB-TU Ostrava, ISBN 80-7078-497-0

Doporučená literatura

[1] ANDĚL, J. (2019). Statistické metody. Páté vydání. Praha: Matfyzpress. ISBN 978-80-7378-381-5 .
[2] HENDL, J. (2004), Přehled statistických metod zpracování dat, Praha , Portál. ISBN 80-7178-820-1.
[3] FRIEDRICH, V. (2002), Statistika 1 : Vysokoškolská učebnice pro distanční studium, Plzeň , Vydavatelství ZČU.
[4] StatSoft, Inc. (2013). Electronic Statistics Textbook. Tulsa, OK: StatSoft. WEB: http://www.statsoft.com


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-4405
Zkratka PS
Název předmětu česky Pravděpodobnost a statistika
Název předmětu anglicky Probability and Statistics
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.