Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vybrané partie z pravděpodobnosti a statistiky

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit se s vybranými pokročilejšími statistickými metodami, které lze využít pro řešení složitějších úloh z inženýrské praxe.

Povinná literatura

Kruschke, John. Doing Bayesian data analysis: A tutorial introduction with R. Academic Press, 2010. ISBN 978-0123814852
Zvára, Karel. Regrese. Matfyzpress, 2008. ISBN 978-8073780418
Chatfield, Chris. The analysis of time series: an introduction. CRC press, 2013. ISBN 978-1584883173 

Doporučená literatura

Anděl, Jiří. Základy matematické statistiky. Matfyzpress, 2011. ISBN 978-8073781620
Crawley, Michael J. The R book. John Wiley & Sons, 2012. ISBN 978-0470973929


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-4406
Zkratka VPPS
Název předmětu česky Vybrané partie z pravděpodobnosti a statistiky
Název předmětu anglicky Selected Topics in Probability and Statistics
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu Ing. Jan Kracík, Ph.D.