Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Numerické metody II

Cíle předmětu

Kurz seznámí studenty se základními principy formulace okrajových a počátečních úloh a s matematickým odvozením metody konečných prvků. Pozornost je věnována i počítačové realizaci a analýze přesnosti metody.

Získané teoretické základy umožňují jak kvalifikované posouzení výsledků získaných dostupnými softwarovými nástroji tak i další rozvoj metody.

Povinná literatura

K. Rektorys: Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky, SNTL Praha 1974.
C. Johnson: Numerical solution of partial differential equations by the finite element method, Cambridge Univ. Press, 1995

Doporučená literatura

C. Johnson: Numerical solution of partial differential equations by the finite element method, Cambridge Univ. Press, 1995


Kód470-4502
ZkratkaNM2
Název českyNumerické metody II
Název anglickyNumerical Methods II
Garantprof. RNDr. Blaheta Radim, CSc.
Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Jazyk výukyangličtina, čeština