Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Numerické metody II

Cíle předmětu

Kurz seznámí studenty se základními principy formulace okrajových a počátečních úloh a s matematickým odvozením metody konečných prvků. Pozornost je věnována i počítačové realizaci a analýze přesnosti metody.

Získané teoretické základy umožňují jak kvalifikované posouzení výsledků získaných dostupnými softwarovými nástroji tak i další rozvoj metody.

Povinná literatura

K. Rektorys: Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky, SNTL Praha 1974.
C. Johnson: Numerical solution of partial differential equations by the finite element method, Cambridge Univ. Press, 1995

Doporučená literatura

C. Johnson: Numerical solution of partial differential equations by the finite element method, Cambridge Univ. Press, 1995


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-4502
Zkratka NM2
Název předmětu česky Numerické metody II
Název předmětu anglicky Numerical Methods II
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.