Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Numerické metody III

Cíle předmětu

Cílem kurzu je uvést studenty do pokročilých partií z numerické matematiky pro parciální diferenciální rovnice. První část se zabývá matematickým modelováním v pružnosti, druhá část pak modelováním proudění tekutin. Obě části se věnují odvození matematického modelu z fyzikálních principů, variační formulaci úloh a jejich následné řešení metodou konečných prvků.

Povinná literatura

Braess, D.: Finite elements. Cambridge University Press, 2001

Feistauer, M.: Theory and numerics for problems of fluid dynamics. MATFYZ UK Praha, 2006

Doporučená literatura

Quarteroni, A., Valli, A.: Numerical approximation of PDEs. Springer, 2008.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-4505
Zkratka NM3
Název předmětu česky Numerické metody III
Název předmětu anglicky Numerical Methods III
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.