Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Diplomový projekt III

Cíle předmětu

Samostatná práce podle zadaného tématu (projektu) pod vedením vyučujícího. Zpravidla se jedná o závěrečnou fázi realizace diplomové práce, jejímž cílem je řešení již rozpracované diplomové práce a její dokončení v souladu se zadáním a podle pokynů vyučujícího.

Povinná literatura

Individuálně doporučená literatura podle pokynů vedoucího práce.

Doporučená literatura

Individuálně doporučená literatura podle pokynů vedoucího práce.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-4605
Zkratka DP III
Název předmětu česky Diplomový projekt III
Název předmětu anglicky Diploma Project III
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.