Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Variační metody pro inženýry

Cíle předmětu

Student, který absolvuje tento předmět, by měl být schopen sestavit slabou formulaci pro různé typy eliptických okrajových úloh, dokázat existenci a jednoznačnost řešení a orientovat se v různých přístupech vedoucích k jeho (numerickému) nalezení.

Povinná literatura

J. Bouchala: Variační metody (www.am.vsb.cz/bouchala)
K. Rektorys: Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky, Academia, Praha, 1999.

Doporučená literatura

S. Míka, A. Kufner: Parciální diferenciální rovnice I. Stacionární rovnice, SNTL, Praha, 1983.
O. John, J. Nečas: Rovnice matematické fyziky, MFF UK, Praha, 1977.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-6102
Zkratka VM
Název předmětu česky Variační metody pro inženýry
Název předmětu anglicky Variational Methods for Engineers
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.