Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Variační metody pro inženýry

Cíle předmětu

Student, který absolvuje tento předmět, by měl být schopen sestavit slabou formulaci pro různé typy eliptických okrajových úloh, dokázat existenci a jednoznačnost řešení a orientovat se v různých přístupech vedoucích k jeho (numerickému) nalezení.

Povinná literatura

J. Bouchala: Variační metody (www.am.vsb.cz/bouchala)
K. Rektorys: Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky, Academia, Praha, 1999.

Doporučená literatura

S. Míka, A. Kufner: Parciální diferenciální rovnice I. Stacionární rovnice, SNTL, Praha, 1983.
O. John, J. Nečas: Rovnice matematické fyziky, MFF UK, Praha, 1977.


Kód470-6102
ZkratkaVM
Název českyVariační metody pro inženýry
Název anglickyVariational Methods for Engineers
Garantprof. RNDr. Bouchala Jiří, Ph.D.
Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Jazyk výukyangličtina, čeština