Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vybrané statě z integrálních a diskrét. transformací

Cíle předmětu

Student by měl zvládnout aplikovat získané teoretické znalosti k řešení konkrétního inženýrského problému a obhájit zvolený způsob řešení.

Povinná literatura

Veit, J.: Integrální transformace, SNTL, Praha 1979.
Čížek, V: Diskrétní Fourierova transformace a její použití, SNTL, Praha,
1981.
William L. Briggs, Van Emden Henson: An Owner's Manual for the Discrete
Fourier Transform, SIAM, 1995, ISBN 0-89871-342-0.
Michael W. Frazier: An introduction to wavelets through Linear Algebra,
Springer,1999, ISBN 0-387-98639-1.

Častová, N.: Syllabusy k předmětu: Vybrané statě k předmětu Integrální a
diskrétní transformace, VŠB-TU Ostrava, FEI, kat. aplikované matematiky.

Doporučená literatura

Michael W. Frazier: An introduction to wavelets through Linear Algebra, Springer,1999, ISBN 0-387-98639-1.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-6103
Zkratka VSIDT
Název předmětu česky Vybrané statě z integrálních a diskrét. transformací
Název předmětu anglicky Applets of Integral and Discrete Transforms
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu doc. Ing. David Horák, Ph.D.