Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Metody diskrétní matematiky

Cíle předmětu

Student by měl
- analyzovat podstatu reálné úlohy
- přeformulovat je do řeči diskrétní matematiky
- vyřešit příslušný problém užitím postupů diskrétní matematiky
- interpretovat teoretické výsledky v kontextu původní úlohy
Současně je nutno kriticky zhodnotit meze použitelnosti ideálního řešení v reálné situaci.

Povinná literatura

D.B. West, Introduction to graph theory - 2nd ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River NJ, (2001).
Hill: A First Course in Coding Theory, Clarendon Press, Oxford, reprinted 2009.
C.C. Lindner, C.A. Rodger, Design Theory second edition, CRC Press, Boca Raton FL, (2009)

Doporučená literatura

Rosen K.: Discrete Mathematics and Its Applications - 6th ed., McGraw-Hill NY, 2007, 0-07-288008-2


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-6301
Zkratka MDM
Název předmětu česky Metody diskrétní matematiky
Název předmětu anglicky Discrete Mathematics
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.