Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Teorie grafů I

Cíle předmětu

Student by měl
- analyzovat reálný problém
- přeformulovet jej do řeči teorie grafů
- vyřešit příslušný problém užitím příslušných postupů teorie grafů
- interpretovat teoretické výsledky v kontextu původní úlohy
Současně je nutno kriticky zhodnotit meze použitelnosti ideálního řešení v reálné situaci.

Povinná literatura

J. Matoušek, J. Nešetřil, Kapitoly z diskrétní matematiky, Karolinum Praha (2003), ISBN 80-246-0084-6.
D. B. West, Introduction to graph theory - 2nd ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River NJ, (2001), ISBN 0-13-0144400 -2.
P. Kovář, Teorie grafů, text on-line (2010).

Doporučená literatura

Bondy, U.S.R. Murty: Graph Theory with Applications, American Esevier Publishing Co., New York, 1976, ISBN 0-444-19451-7 .
Behzad, G. Chartrand, L. Lesniak-Foster: Graphs and Digraphs, Prindle, Weber and Schmid, Boston, 197, ISBN 0-87150-261-5 .


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-6302
Zkratka TGI
Název předmětu česky Teorie grafů I
Název předmětu anglicky Graph Theory I
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.